#koopdehema

duurzaamheid

Stichting HENA wil van HEMA een nog duurzamere winkel maken dan ze al is. Op deze pagina lees je meer over onze plannen. Daarmee is inleggen in ons fonds ook interessant voor beleggers die de ESG-creteria belangrijk vinden.

DUURZAAM INVESTEREN

Investeren via het fonds van Stichting HENA is een belegging die voldoet aan ESG-criteria over duurzaamheid, goed werk en evenwichtig bestuur.

Download hier de Pdf met de informatie over de ESG investering.
ESG investering via Stichting HENA voor HEMA-2

Mileu: goed, op weg naar beter

HEMA onderneemt verschillende initiatieven op het gebied van milieu. Voor een volledig overzicht en meer informatie verwijzen we u graag naar: https://sustainability.hema.com/

Samen met InvestNL heeft Stichting HENA twee extra initiatieven ontwikkeld om de duurzaamheid van HEMA op het milieu vlak verder te ontwikkelen. Ten eerste zal men onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor HEMA binnen de circulaire economie. Ten tweede zal er gekeken worden welke rol HEMA kan spelen in de proteïnetransitie.

Social: naar een bedrijf waar de S centraal staat

HEMA zet zich wereldwijd in voor goede werkomstandigheden voor iedere werknemer in de supply chain van het bedrijf – van textielproductie in Azië tot het bakken van tompoezen in Nederland.

De belangrijkste manier waarop HEMA betere invulling kan geven aan de sociale component van haar bedrijfsvoering is door meer zeggenschap te geven aan de werknemers, wat de stichting HENA via de certificaten van aandelen mogelijk wil maken. Zo wordt er niet meer over werknemers gesproken, maar met. Wij verwachten dat hierdoor verschillende sociale thema’s nog beter worden – van een eerlijker beloning, naar een afname van (onnodig) flexwerken.

Governance: stakeholders centraal via een multistakeholder cooperatie

Stichting HENA wil het stakeholdersideaal in de praktijk brengen. Door werknemers, klanten, leveranciers, franchisehouders en investeerders te laten participeren worden de belangen van alle stakeholders in evenwicht gebracht.

Op dit vlak gelooft Stichting HENA dat zij de grootste meerwaarde kan leveren. Stichting HENA wil namelijk van HEMA (deels) een ‘volksaandeel’ maken – een bedrijf in handen van stakeholders, waaronder burgers, personeel, franchisehouders, lokale vastgoedinvesteerders, verbonden MKB, private investeerders en gemeenten.

Elk van deze stakeholders heeft haar of zijn eigen belang in HEMA, of het nu de behoefte aan goede, kwalitatieve producten betreft, of de noodzaak van goede en stabiele contractvorming behelst.

Aangezien deze belangen niet slechts financieel zijn zullen de stakeholders hun eigenaarschap van HEMA op een bredere en langdurige basis beoordelen. Hierdoor neemt de druk voor HEMA om op korte termijn resultaten te leveren af, en ontstaat er een robuuste kapitaalstructuur.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Copyright 2022 © All rights Reserved. Design by Cogonez